Årsmøte i Foreningen Fredet 9. og 10. juni 2017, Vågå

gammel kleppe

Vi har gleden av å invitere til årsmøte i Vågå på Gammel-Kleppe, Kleppevegen 72, Vågå. (http://www.gammelkleppe.no/) Før selve årsmøte, på fredag, vil det bli temaseminar om forsikring av fredete bygninger. Selve årsmøte er lørdag. Etter årsmøtet vil blir det en rundttur på Budsjord, Dovre og Hjerleid, foredrag om "Å forvalte kulturverdier" og "Eierkunnskap og bestillerkompetanse". Vedlagt ligger foreløpig plan for årsmøtet og praktisk informasjon. 

2017-05-25

Nytt fra forsikringsfronten

Fredet Logo mørk rød transperent_100x100

Fredet hadde møte hos RA i den 19.04.2016  for å avklare våre utfordringene for fullverdiforsikring av fredete bygninger. Referat fra møtet vedlegges her.  

 

2017-02-28

Avisinnlegg om svar fra Sivilombudsmannen

Fredet Logo hvit skygge transperent

I forbindelse med Sivilombudsmannen uttalelse har Gudbrandsdølen Dagningen skrevet et innlegg i avisen fra foreningen Fredet. Tilsvar fra Riksantikvar var at de mener de fikk medhold, og blir uriktig fremstilt av foreningen Fredet. Dette resulterte i nytt innlegg i GD fra foreningen med tittel: Riksantikvarense krevende selvransakelse. Vi legger med utklipp fra GD med alle disse 3 avisinnleggene.

2017-02-11

Svar fra Sivilombudsmannen

Fredet Logo brun rød_100x100

Sivilombudsmannen har avgitt en uttalelse

Riksantikvaren vil i løpet av kommende uke sende ut informasjon til eiere av fredede bygninger vedrørende Sivilombudsmannens uttalelse i vår klage på Riksantikvaren sitt prosjekt Fredningsgjennomgangen. Det er Sivilombudsmannen som har gitt Riksantikvaren pålegg om å informere eiere og fylkeskommunene om klagens innhold og Sivilombudsmannens uttalelse.

Som kjent har det over lengre tid pågått en meningsutveksling mellom Foreningen Fredet, som har representert eiere av fredete bygninger, og Riksantikvaren. Dette har til slutt ført frem til en klage til Sivilombudsmannen med fokus på lovtolkning og forvaltningens fremgangsmåte under og etter Fredningsgjennomgangen. Fredningsgjennomgangen har berørt vår private eiendomsrett, rett til interiører og inventar og prinsipielle forvaltningsrettslige sider ved det å eie, bruke og leve i et fredet hus.

2017-01-30

Litt om Riksantikvarens fredningsgjennomgang, så langt

Fredet Logo mørk rød_100x100

Fredningsbrevet til min bestefar fra Riksantikvar Harry Fett var preget av hastverk. Tusen fredninger i all hast ble såpass mye for en enkelt mann at det siden har vært et ønske hos Riksantikvaren om å "presisere" disse gamle fredningsvedtakene.

Det gikk 80 år før fylkeskommunene fikk beskjed om å starte opp med en slik gjennomgang. Fra det første brevet gikk ut fra fylkeskommunene i 2006 til "fredede" eiere, forsto styret i Foreningen Fredet at dette kom helt galt ut. "Det er nødvendig med tilgang til alle rom, inklusive kjeller og loft" osv.

Jeg er en av de mange som har hatt nytte av og har likt Riksantikvaren, men uansett hvor mye økonomisk og faglig hjelp enkelte av oss til da hadde fått så var dette en helt ny holdning til våre lovfestede rettigheter. En holdning som skremte oss.

2016-12-05

Riksantikvaren besvarer Sivilombudsmannen:

Fredet Logo koksgrå

Fredet har klaget fredningsgjennomgangen inn for Sivilombudsmannen. I den forbindelse har Riksantikvaren nå svart på Sivilombudsmannens spørsmål av 14. april. Svarbrevet fra Riksantikvaren følger vedlagt.

Riksantikvaren fremstiller der fredningsgjennomgangen som et frivillig gratistilbud til eiere av fredete hus. De påstår at presiseringsdokumentene er utarbeidet i enighet med eierne, og at presiseringsdokumentene kun ble tinglyst dersom eier ba om det. Vi oppfatter dette annerledes.

Videre fremstiller de det som en unik feil at presiseringsdokumentet til Jo Sellæg omtalte fast inventar som var anskaffet etter fredningstidspunktet og derfor ikke fredet. Vi mener derimot at det er mange presiseringsdokumenter med tilsvarende feil.

Riksantikvaren svarer ikke på Sivilombudsmannens spørsmål om hvorfor enighet mellom eierne og Riksantikvaren om presiseringsdokumentene er relevant i vurderingen av om det er nødvendig å treffe nytt fredningsvedtak. Derimot omformulerer de spørsmålet, og svarer på noe annet.

Sivilombudsmannen har gitt Fredet frist til 15. august med å kommentere Riksantikvarens påstander.

2016-06-28

Riksantikvaren må svare innen 2. juni

Fredet Logo rød knall

Riksantikvaren har 27. april bedt om forlenget frist til å besvare spørsmålene fra Sivilombudsmannen.

De skulle ha svart innen 4 uker, men får nå 3 uker ekstra frem til 2. juni.

Brevet fra Sivilombudsmannen følger vedlagt.

2016-05-10

2 deltakere fra Fredet, European Historic Houses (EHH)

Bilde fra EHH mai 2016

Christian Oppegaard og Knut Aall representerte foreningen Fredet på samling i European Historic Houses (EHH) fra 5. til 7. mai. 

EHH samlingen i Østerrike var spesielt verdifull og relevant for eiere av fredete hus i Norge, da vi fikk informasjon om rettsakene i Belgia. Der hadde eierne stevnet de Belgiske myndighetene for retten og vunnet frem på alle punkt. Problemstillingene var veldig tilsvarende til de som vi har slitt med i fredningsgjennomgangen, og tangerer inn mot vår klage til Sivilombudsmannen – blant annet:

 

2016-05-10

3. mai 2016 – Klagen til SOM opprettholdes

Fredet Logo mørk rød

Som følge av våre klager til Sivilombudsmannen om Fredningsgjennomgangen, har Riksantikvaren 25. april skrevet til Jo Sellæg og bøyd av i forhold til hans eiendom Smithestrøm.

Sellæg har gitt sine refleksjoner på dette i brev til advokat Mørkved. På den bakgrunn har Mørkved skrevet til Sivilombudsmannen 3. mai og kommentert de nye momentene i saken. Hovedkonklusjonen er at klagen til Sivilombudsmannen fra Jo Sellæg opprettholdes. 
Brevene fra Sellæg og vår felles advokat følger i vedlagte dokument.

 

2016-05-09

25. april 2016 – Riksantikvaren bøyer av for Jo Sellæg

Brev til Jo Sellæg fra RA

Fredet og Jo Sellæg klaget 20. november 2015 til Sivilombudsmannen på diverse sider ved Riksantikvarens prosjekt «Fredningsgjennomgangen». Sivilombudsmannen sendte 14. april 2016 brev til Riksantikvaren med diverse spørsmål i saken. Dette har medført at Riksantikvaren 25. april har skrevet til Jo Sellæg og trukket tilbake presiseringsdokumentet slik han bad om høsten 2014.

Dette innebærer en endret praksis fra Riksantikvarens side. Vi er ikke kjent med at andre eiere som ba om det samme har oppnådd tilsvarende.

Vedlagt følger brevet fra Riksantikvaren hvor Fredet er kopimottager.

2016-05-05