2 deltakere fra Fredet, European Historic Houses (EHH)

Christian Oppegaard og Knut Aall representerte foreningen Fredet på samling i European Historic Houses (EHH) fra 5. til 7. mai. 

EHH samlingen i Østerrike var spesielt verdifull og relevant for eiere av fredete hus i Norge, da vi fikk informasjon om rettsakene i Belgia. Der hadde eierne stevnet de Belgiske myndighetene for retten og vunnet frem på alle punkt. Problemstillingene var veldig tilsvarende til de som vi har slitt med i fredningsgjennomgangen, og tangerer inn mot vår klage til Sivilombudsmannen – blant annet:

 

Bilde fra EHH mai 2016

·         Myndighetenes rett til å inspisere private hus.

·         Myndighetenes rett til å fotografere i private hus.

·         Myndighetenes rett til å registrere gjenstander i private hus.

Dersom eierne i Belgia ikke hadde vunnet frem, ville de ha anket opp til EU-domstolen og menneskerettighetsdomstolen. Vi ble lovet en engelsk redegjørelse for problemstillingene og dommen.


Vedlagt ligger brosjyren med program.

På bildet:
Fra venstre: Knut Aall, Christian Oppegaard, Birthe Iuel (Danmark), Petr Svoboda (Czech Republic) og Birthes mann.

Bildet er tatt under en middag i «The Lusthaus» - opprinnelig en jakthytte fra 1560.

RSS feed Tips en venn Skriv ut