25. april 2016 – Riksantikvaren bøyer av for Jo Sellæg

Fredet og Jo Sellæg klaget 20. november 2015 til Sivilombudsmannen på diverse sider ved Riksantikvarens prosjekt «Fredningsgjennomgangen». Sivilombudsmannen sendte 14. april 2016 brev til Riksantikvaren med diverse spørsmål i saken. Dette har medført at Riksantikvaren 25. april har skrevet til Jo Sellæg og trukket tilbake presiseringsdokumentet slik han bad om høsten 2014.

Dette innebærer en endret praksis fra Riksantikvarens side. Vi er ikke kjent med at andre eiere som ba om det samme har oppnådd tilsvarende.

Vedlagt følger brevet fra Riksantikvaren hvor Fredet er kopimottager.

Brev til Jo Sellæg fra RA
RSS feed Tips en venn Skriv ut