3. mai 2016 – Klagen til SOM opprettholdes

Som følge av våre klager til Sivilombudsmannen om Fredningsgjennomgangen, har Riksantikvaren 25. april skrevet til Jo Sellæg og bøyd av i forhold til hans eiendom Smithestrøm.

Sellæg har gitt sine refleksjoner på dette i brev til advokat Mørkved. På den bakgrunn har Mørkved skrevet til Sivilombudsmannen 3. mai og kommentert de nye momentene i saken. Hovedkonklusjonen er at klagen til Sivilombudsmannen fra Jo Sellæg opprettholdes. 
Brevene fra Sellæg og vår felles advokat følger i vedlagte dokument.

 

Fredet Logo mørk rød

Det er to vesentlige utviklingstrekk i saken:

·         Riksantikvaren har endret praksis og trekker tilbake presiseringsdokumenter etter eiers ønske. Tidligere har de ment at arkivloven hindret dem i dette. Dette må nødvendigvis medføre at Riksantikvaren også trekker tilbake presiseringsdokumentene fra alle andre som har bedt om dette. Alt annet synes å være usaklig forskjellsbehandling.

·         Riksantikvaren erkjenner nå at presiseringsdokumentet for Smithestrøm medtar en rekke objekter som ikke er fredet. Vi mener at en vesentlig andel av presiseringsdokumentene har tilsvarende feil, og at de også må trekkes tilbake, uavhengig av om eier har bedt om dette.

RSS feed Tips en venn Skriv ut