3. mai 2016 – Klagen til SOM opprettholdes

Fredet Logo mørk rød

Som følge av våre klager til Sivilombudsmannen om Fredningsgjennomgangen, har Riksantikvaren 25. april skrevet til Jo Sellæg og bøyd av i forhold til hans eiendom Smithestrøm.

Sellæg har gitt sine refleksjoner på dette i brev til advokat Mørkved. På den bakgrunn har Mørkved skrevet til Sivilombudsmannen 3. mai og kommentert de nye momentene i saken. Hovedkonklusjonen er at klagen til Sivilombudsmannen fra Jo Sellæg opprettholdes. 
Brevene fra Sellæg og vår felles advokat følger i vedlagte dokument.

 

2016-05-09

25. april 2016 – Riksantikvaren bøyer av for Jo Sellæg

Brev til Jo Sellæg fra RA

Fredet og Jo Sellæg klaget 20. november 2015 til Sivilombudsmannen på diverse sider ved Riksantikvarens prosjekt «Fredningsgjennomgangen». Sivilombudsmannen sendte 14. april 2016 brev til Riksantikvaren med diverse spørsmål i saken. Dette har medført at Riksantikvaren 25. april har skrevet til Jo Sellæg og trukket tilbake presiseringsdokumentet slik han bad om høsten 2014.

Dette innebærer en endret praksis fra Riksantikvarens side. Vi er ikke kjent med at andre eiere som ba om det samme har oppnådd tilsvarende.

Vedlagt følger brevet fra Riksantikvaren hvor Fredet er kopimottager.

2016-05-05

14. april 2016 - Sivilombudsmannen vil undersøke saken

Fredet Logo koksgrå

Som kjent sendte Fredet en klage til Sivilombudsmannen 20. november 2015 vedrørende fredningsgjennomgangen. Jo Sellæg leverte separat klage sammen med vår, slik at de kan ses i sammenheng. Det har vært forsinkelser underveis, men nå har Fredet mottatt brev fra Sivilombudsmannen om at de har begynt å se på sakene, og at de har tilskrevet Riksantikvaren. Brevet er datert 14. april 2016. Der fremgår det at Sivilombudsmannen har funnet grunn til å foreta nærmere undersøkelser, og de ber Riksantikvaren om svar på helt sentrale spørsmål:

Årsmøte 2016

Årsmøte

Protokoll fra årsmøte lørdag 5. mars 2016 på Elingård i Østfold

2016-05-03

Faglig program under årsmøte i Østfold

Faglig program Elingård

Charlotte Forsberg, vår fylkeskontakt i Østfold, bidro til et allsidig og spennende faglig program under årsmøte på Elingård 5. mars 2015

2016-05-03

Velkommen til årsmøtet 2016

Fredet Logo burgunder

Velkommen til årsmøtet 2016 som holdes lørdag 5. mars 2016 på Elingaard herregård i Østfold.

2016-02-28

Fredag 20. november leverte foreningen en klage til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannens logo

Fredet har innklaget Riksantikvaren til Sivilombudsmannen knyttet til prosjektet "Fredningsgjennomgangen"

2015-11-29

Fredets leder Christian Oppegaard har ordet:

"Kremen”

Christian Oppegaard foto Frøyset - NorskeHjem
Nå, er det statsbudsjett, nye kort, nye sjanser.
Nå håper de over tusen eiere av over 3 000 private fredete hus “som forvalter kremen av vår historiske bygningsmasse” på at staten endelig mener alvor. Med fordeler og med midler.
2015-11-06

Fredets leder Christian Oppegaard har ordet:

Penger er ikke alt.

Christian Oppegaard foto Frøyset - NorskeHjem

Å være med i foreningen FREDET vil si å prøve å få det bedre å være "fredet" eier.

Det vi forhåpentligvis har greid, er å hindre at det har blitt så mye dårligere.
For sant og si så har det i de ti årene foreningen har bestått gått nedover med kulturminnevernet.
Likevel kaller Riksantikvaren foreningen FREDET for en frivillig organisasjon.

Det er ikke frivillig, men helt nødvendig å prøve å hevde sine rettigheter overfor riksantikvarens fredningsregime i den situasjon kulturminnevernet har vært de siste ti år.

2015-10-08

Lars Roede: Hvordan skal vi verne gamle hus – som nå, som før, eller som aldri før?

Etter avtale med Lars Roede tilgjengeliggjør Fredet artikkelen  "Hvordan skal vi verne gamle hus – som nå, som før, eller som aldri før?", fordi vi mener artiikelen beskriver forhold som trenger bedre fokus.
Artikkelen er tidligere publisert i "Byminner, tidskrift for Oslo Museum nr 2/3 -2014"

 

Lars Roede er en norsk museumsmann og arkitekt, og tidligere leder for Oslo bymuseum.
Roede har arbeidet med bygningsarv og -vern i store deler av sitt yrkesliv, både ved
Norsk Folkemuseum og som bestyrer ved Oslo bymuseum på Frogner hovedgård.

Lars Roede diskuterer innhold i bereper knyttet til "fredning".

2015-09-07