Fredet Logo mørk rød_100x100

Litt om Riksantikvarens fredningsgjennomgang, så langt

Fredningsbrevet til min bestefar fra Riksantikvar Harry Fett var preget av hastverk. Tusen fredninger i all hast ble såpass mye for en enkelt mann at det siden har vært et ønske hos Riksantikvaren om å "presisere" disse gamle fredningsvedtakene.

Det gikk 80 år før fylkeskommunene fikk beskjed om å starte opp med en slik gjennomgang. Fra det første brevet gikk ut fra fylkeskommunene i 2006 til "fredede" eiere, forsto styret i Foreningen Fredet at dette kom helt galt ut. "Det er nødvendig med tilgang til alle rom, inklusive kjeller og loft" osv.

Jeg er en av de mange som har hatt nytte av og har likt Riksantikvaren, men uansett hvor mye økonomisk og faglig hjelp enkelte av oss til da hadde fått så var dette en helt ny holdning til våre lovfestede rettigheter. En holdning som skremte oss.

2016-12-05

Foreningen FREDET

Foreningen FREDET ble etablert i 2006 som en landsdekkende interesseorganisasjon for private eiere av hus og eiendom fredet etter Kulturminneloven.
2012-01-23

Om forsikring av fredete hus

Riksantikvaren skriver til Finansnæringens hovedorganisasjon om problemene med forsikring av fredete hus.
Det kan både være dyrt og vanskelig.
2012-01-23

Statens fredete hus er fritatt for eiendomsskatt

Mens statens fredete hus er fritatt for eiendomsskatt, er det opp til kommunestyre å frita privateide fredete hus for denne skatten.
2009-10-01

Medlemmer

2008-12-17

Medlemsnytt

2008-12-04

Tips og debatt

2008-12-04