Fredet vil lage "Eiermelding" på vegne av private eiere av fredede eiendommer.

Eiermelding 2014 - 2015

Foreningen Fredet vil, sammen med Foreninga for eigarar av freda hus i Gudbrandsdalen, lage en Eiermelding på vegne av private eiere av fredede eiendommer - innen juni 2015.

Visjon

  1. Eiermeldingen skal få på plass igjen respekten innen forvaltning og samfunn for privat eiendomsrett, privatliv og utøvelse av privat engasjement og demokratiske rettigheter i kulturminnevernet.
  2. Eiermeldingen skal bidra til å gjenetablere tillit og respekt mellom forvaltning og eiere. Slik at vi sammen kan bygge et bedre kulturminnevern.
  3. Eiermeldingen skal bidra til å effektivisere en nasjonal kulturminneforvaltning med fokus på en mer effektiv ressursutnyttelse av personell og økonomi.
  4. Eiermeldingen skal synliggjøre tiltak hvor eieren gjennom kunnskap og kompetansedeling mellom eiere og forvaltning blir en trygg, sjølstendig og ansvarlig forvalter av sin fredede eiendom.
  5. Eiermeldingen skal være et viktig innlegg til å utvikle et kulturminnevern hvor begrepene; ”ansvar og forutsigbarhet” er avklart, implementert og respektert.
  6. Eiermeldingen skal definere både innhold og måte eierne vil at fredningsgjennomgangen skal videreføres og avsluttes.
  7. Eiermeldingen skal etablere et fundament og skape forutsigbarhet for politikkområdet mellom eiere og forvaltning og en balanse mellom rettigheter og plikter.
  8. Eiermeldingen vil baseres på utstrakt dialog med de aktuelle eiere i underbygget, faktabasert tilstandsbeskrivelse.
  9. Eiermeldingen vil vi bruke til å følge opp utviklingen av nasjonal og regional kulturminnepolitikk.

Les notatet med forslag om "Eiermelding 2014-2015 fra 23. januar 2014"

RSS feed Tips en venn Skriv ut