Litt om Riksantikvarens fredningsgjennomgang, så langt

Fredningsbrevet til min bestefar fra Riksantikvar Harry Fett var preget av hastverk. Tusen fredninger i all hast ble såpass mye for en enkelt mann at det siden har vært et ønske hos Riksantikvaren om å "presisere" disse gamle fredningsvedtakene.

Det gikk 80 år før fylkeskommunene fikk beskjed om å starte opp med en slik gjennomgang. Fra det første brevet gikk ut fra fylkeskommunene i 2006 til "fredede" eiere, forsto styret i Foreningen Fredet at dette kom helt galt ut. "Det er nødvendig med tilgang til alle rom, inklusive kjeller og loft" osv.

Jeg er en av de mange som har hatt nytte av og har likt Riksantikvaren, men uansett hvor mye økonomisk og faglig hjelp enkelte av oss til da hadde fått så var dette en helt ny holdning til våre lovfestede rettigheter. En holdning som skremte oss.

Fredet Logo mørk rød_100x100

Da FREDET henvendte seg til Riksantikvaren om dette kom katten ut av sekken. Mye mer inventar skulle fredes, også det som var kommet til etter fredningen, og etter at alt var tinglyst skulle eierne få beskjed. Tinglysing er etter loven et vedtak, noe Riksantikvaren benekter for at ingen skal få klagerett. Den nye og mye strengere Kulturminneloven fra 1978 skulle gjelde overalt. Det ble tatt hundrevis av bilder fra sofakroker og av privat innbo.Bildene lå en periode åpent for alle på nett.

Det er også gjort andre grep fra Riksantikvaren i denne saken som går ut over oss eiere og saken viser at Foreningen FREDET ikke er noen frivillig forening, men en helt nødvendig interesseorganisasjon som med alle midler må kjempe mot dette og andre forsøk på å kuppe våre rettigheter, vår eiendom og vårt privatliv.

Det har ikke vært mulig å få Riksantikvaren til å forandre noe vesentlig på gjennomføringen av fredningsgjennomgangen så en godt begrunnet klage er sendt til Sivilombudsmannen og er under behandling der. Vi er inne i en sluttfase nå.

Dette må ikke skje igjen for vi som har hatt denne saken innpå oss har alle fått en beklagelig sterkt svekket tillit til offentlig kulturminneforvaltning generelt og til Riksantikvaren spesielt.

Slik kan vi ikke ha det, men det er en lang vei å gå.

Vi håper å få et svar fra Sivilombudsmannen før jul.

Christian Oppegaard. 
styreleder

RSS feed Tips en venn Skriv ut