Aftenposten 4. januar 2016 - Knut Aall kommenterer Riksantikvaren i "Kort sagt"

Knut Aall kommentar om "Riksantikvaren og personvernet"

Med referanse til oppslaget i Aftenposten 23. desember 2015: "Foreningen Fredet har klaget Riksantikvaren inn for Sivilombudsmannen"

Det er feil når riksantikvar Jørn Holme 23. desember uttaler at fotografering av fredete private hus og innbo var frivillig. Fredningsgjennomgangen berørte alle hus fredet før 1979. Som mange andre eiere fikk jeg standardbrev med beskjed om at: «Det vil også bli tatt nye fotos av anleggene. Det er derfor nødvendig med tilgang til alle deler av bygningene.» Brevet ga ikke informasjon om omfanget av fotograferingen, at bildene skulle lagres med kobling til internett eller risikoen ved dette.

Jeg aksepterte ikke slik dokumentasjon av min bolig. Da sa antikvariske myndigheter at om ikke de fikk fotografere, kunne ikke jeg søke om tilskudd til restaurering. Det ville altså bli meget kostbart å takke nei. Slik ble samtlige rom i 1800 hus systematisk og ukritisk fotodokumentert, selv om en stor andel er private boliger. Bildene inkluderer det meste av innbo og løsøre, og offentlige ansatte skaffet seg «Copyright» til disse. Personvernloven krever informert, frivillig og uttrykkelig samtykke før slik fotografering. I ettertid har myndighetene forsøkt å skaffe seg det på manipulerende vis. Fortsatt mangler de trolig samtykke for en vesentlig andel av bildene. Statssekretær Lunde påstår at sikkerheten er god, men alle bildene vært fritt tilgjengelig på internett. Det er ikke sikkert at Sivilombudsmannens vil forsvare slik forvaltning.

Knut Aall

2016-01-04
Christian Oppegaard - Styreleder i Fredet

Aftenposten 22. desember 2015

Foreningen Fredet har klaget Riksantikvaren inn for Sivilombudsmannen

Aftenposten 22. desember 2015: Eiere av fredede hus mener Riksantikvaren har fredet private gjenstander i strid med loven.
2015-12-24

Gudbrandsdølen Dagningen 11.7.2014: - Slipper fredningsgjenoomgangen

Riksantikvaren gir etter for 12 eiere av historiske praktgårder i Gudbrandsdalen
VÅGÅ: Konflikten mellom Riksantikvaren og eierne av freda gardstun i Gudbrandsdalen har pågått i flere år. Denne uka har en gruppe eiere av dalens mest verdifulle og staselige gardsanlegg gjort det klart at de vil verne om privatlivet sitt.

Se oppslaget.

2014-07-11
Fredet Logo burgunder_100x100

Fredet kommenterer.

Myndighetene forsøker å utvide fredninger

Statsråd Trine Sundtoft uttalte i Aftenposten den 19.6.2014 at myndighetene hadde etterkommet alle ønsker fra private eiere i Fredningsgjennomgangen.
Dette er ikke korrekt, og krever kommentar.

Saken ble også kommentert av Fredet i Aftenposten den 23.6.2014, i trykt utgave, men er ikke publisert i nettutgaven. 
 

2014-06-28
Fredet Logo burgunder_100x100

Fredet kommenterer.

Riksantikvaren undergraver Høyesterett.

RIksantikvar Jørn Holme kommer med flere uetterretteligheter om "fredningsgjennomgangen" i debattinnlegg i aftenposten 20.6.2014 - etter oppslag om samme tema for gården Gammel-Kleppe i Aftenposten den 18.6.2014.
Fredet har kommentert riksantikvarens debattinnlegg i spaltene i Aftenposten den 23.6.2014. Siden tilsvaret fra Fredet der ble gjengitt forkortet og kun i trykt utgave av avisa - ikke publisert på nett - kan du her lese hele Fredets tilsvar.

2014-06-28
Fredet Logo burgunder_100x100

Fredet kommenterer.

Riksantikvaren feilinformerer om innbo.

I debattinnlegg fra riksantikvaren i aftenposten 20.6.2014 - etter oppslag om fredningsgjennomgangen for gården Gammel-Kleppe i samme avis den 18.6.2014 - påstår riksantikvaren at presiseringsdokumentene ikke inkluderer innbo.
Dette er ikke korrekt.

2014-06-28

Gudbrandsdølen Dagningen 18.6.2014: - Krenkes av Riksantikvaren

– Vi blir fratatt vårt privatliv. Jeg føler at vi blir overvåket av Riksantikvaren, sier Dag Lindvig på Gammel-Kleppe i Vågå.


2014-06-20

Gudbrandsdølen Dagningen 19.6.3014: - Maktbruk i private hjem

Spetakkelet rundt fredningsgjennomgangen av freda hus i Gudbrandsdalen fortsetter. Statsråden har satt en frist på 14 dager. Hun vil ha saken ut av verden

2014-06-20

Aftenposten 19.6.2014: "Enighet med eier" - Riksantikvaren svarer på innlegg om fredningsgjennomgangen

Gjennomgangen av de fredede kulturminnene er ikke blitt gjort for å utvide fredningene, men for å få bedre oversikt og forutsigbarhet til beste for alle involverte.

2014-06-20

Oppslag i Aftenposten 18.6.2014

Aftenposten 18.6.2014: Utålmodig Sundtoft kan få siste ord om fredning

Tine Sundtoft vil ha gjennomført den omstridte fredningsgjennomgangen i løpet av året. Eierne føler seg overkjørt.

2014-06-19