Nytt fra forsikringsfronten

Fredet hadde møte hos RA i den 19.04.2016  for å avklare våre utfordringene for fullverdiforsikring av fredete bygninger. Referat fra møtet vedlegges her.  

 

Fredet Logo mørk rød transperent_100x100

Brevet fra RA datert 13.07.2012 til Finansnæringens Fellesorganisasjon var et positivt forsøk for å imøtekomme forsikringsbransjen nye krav for fullverdiforsikring av fredete bygg. Forsikringsbransjen understrekte imidlertid at INGEN antikvariske detaljer ved skade var medtatt i fullverdiforsikringen, hvis det ikke forelå "et forsikringsbevis". I mitt tilfelle viste det seg at de selskapene jeg kontaktet ikke var villig til å utarbeide et slikt "bevis" og henviste til den generelle teksten og Riksantikvarens brev. Bygget var således underforsikret.

 

INNTIL NÅ!

En saksbehandler hos If i Oslo så utfordringen og var villig til at vi sammen utarbeidet en beskrivelse med foto og tegninger som utgangspunkt for hva jeg ønsket utbedret/bygget ved skade, og som således skulle medtas i fullverdiforsikringen. Dette ble så forelagt RA, som var tilfreds med denne løsning.

RA har orientert nærmere om deres premisser for fullverdiforsikring av byggene i et brev datert 20.02.17 til Fredet.
Brevet vedlegges her.

Til dere som har uavklarte forsikringsforhold.

Kontakt meg gjerne, og jeg kan gi noe mer detaljopplysninger. Husk, - det er ikke aktuelt å benytte seg av sjablong-vurderinger som areal, byggeår, lokalisering, generell byggestandard mm for å komme fram til en avtale. Dere må utarbeide en beskrivelse, det vil si et forsikringsbevis, med så mange detaljer som mulig, med foto og helst tegninger som beskriver hva dere ønsker gjenoppbygget, og dermed medtatt i fullverdiforsikringen.

 

Trygve Sundt

Sivilarkitekt MNAL
Styremedlem i Foreningen Fredet

RSS feed Tips en venn Skriv ut