Riksantikvaren besvarer Sivilombudsmannen:

Fredet har klaget fredningsgjennomgangen inn for Sivilombudsmannen. I den forbindelse har Riksantikvaren nå svart på Sivilombudsmannens spørsmål av 14. april. Svarbrevet fra Riksantikvaren følger vedlagt.

Riksantikvaren fremstiller der fredningsgjennomgangen som et frivillig gratistilbud til eiere av fredete hus. De påstår at presiseringsdokumentene er utarbeidet i enighet med eierne, og at presiseringsdokumentene kun ble tinglyst dersom eier ba om det. Vi oppfatter dette annerledes.

Videre fremstiller de det som en unik feil at presiseringsdokumentet til Jo Sellæg omtalte fast inventar som var anskaffet etter fredningstidspunktet og derfor ikke fredet. Vi mener derimot at det er mange presiseringsdokumenter med tilsvarende feil.

Riksantikvaren svarer ikke på Sivilombudsmannens spørsmål om hvorfor enighet mellom eierne og Riksantikvaren om presiseringsdokumentene er relevant i vurderingen av om det er nødvendig å treffe nytt fredningsvedtak. Derimot omformulerer de spørsmålet, og svarer på noe annet.

Sivilombudsmannen har gitt Fredet frist til 15. august med å kommentere Riksantikvarens påstander.

Fredet Logo koksgrå
RSS feed Tips en venn Skriv ut