Vi ber statsråden om å få utarbeide en eiermelding.

Lagt fram under Fredets møte med statsråd Tine Sundtoft den 23.1.2014

Torsdag 23.januar 2014 møtte Fredet med Klima- og miljøministerTine Sundtoft, som er ansvarlig statsråd for kulturminnepolitikken inkludert den aktuelle saken fredningsgjennomgangen. Sammen med styrelder Knut B. Aal fra Fredet stilte også Dag Lindvik fra foreningea for eigarar av freda hus i Gudbrandsdalen.
Her finner du informasjon fra møtet, og forslaget om "Eiermelding", som ble foreslått for statsråden under møtet.

Fredet holdt et formøte, som forberedese til møtet med statsråden, den 19. desember, med statssekretæren og to stortingsrepresentanter fra Høyre; Elin Agdestein og Eirik Milde.
Der orienterte Fredet om problemene omkring fredningsgjennomgangen, og foreslo at en burde utarbeide en "eiermelding". Dette ble positivt mottatt og vi har derfor jobbet videre med det.

Styret i Fredet behandlet saken 22. januar og vedtok at:

Fredet vil be statsråden om at det utarbeides en "Eiermelding".

Om det stilles tilstrekkelige resurser til rådighet tilbyr Fredet seg å utarbeide denne, og gjerne i samarbeide med eigarforeningen i Gudbrandsdalen.

Denne meldingen skal blant annet angi hvordan Fredningsgjennomgangen eventuelt kan gjennomføres, og kunne danne et grunnlag for den varslede evalueringen samt oppdatering og modernisering av kulturminneloven. Samtidig må fredningsgjennomgangen settes i bero inntil eiermeldingen foreligger og angir hvordan det prosjektet eventuelt kan gjennomføres. (Tilsvarende vedtak ble også gjort i styret til eigarforeningen i Gudbrandsdalen)

I Klima- og Miljødepartementet møtte vi statsråd Tine Sundtoft, politisk rådgiver Jens Frølich Holte, ekspedisjonssjef Einar Holtane, avd. direktør Elisabeth Platou og riksantikvar Jørn Holme. De private eierne av fredet eiendom var representert ved Knut Aall og Dag Lindvig. Han har er også medlem av eigarforeninga i Gudbrandsdalen.

Før møtet hadde vi utarbeidet et notat som ble presentert og lagt igjen hos statsråden etter møtet. Notatet inneholder en situasjonsbeskrivelse, begrunnelse for at fredningsgjennomgangen må stoppes, begrunnelse for at eieren skulle utarbeide sin egen melding, en prosessbeskrivelse og sist men ikke minst en visjon og formål med en eiermelding. Denne vedlegges her i kopi til dere.

Vårt møte med statsråden var fastsatt til kun 45 minutter. Kvelden før kom Riksantikvaren med et lengre skriv og innspill til oss om hva han ønsket å ta opp i vårt møte med statsråden – men dette avviste jeg under henvisning til at dette var eiernes møte og det var eierne som skulle sette agendaen. Dette ble respektert av Riksantikvaren og øvrige bisittere. Jeg opplevde møtet som positivt og vi ble møtt av en statsråd som lyttet og var positiv til vårt budskap.

Statsråden utrykte i begynnelsen på møtet at hvis det var uoverensstemmelser ønsket hun å rydde opp i dette med en gang, helst i løpet av møtet. Hun satt med den oppfatning at fredningsgjennomgangen var ferdig over hele landet med unntak av Oppland og ble nok noe overrasket da vi kunne meddele at det ikke var tilfelle. Riksantikvaren ble forespurt om dette, og måtte bekrefte at samtlige presiseringsdokumenter i alle fylker trolig må skrives om.

Vi presenterte litt mer av fredningsgjennomgangen og hvordan den har blitt håndtert og at vi ikke ønsket å diskutere dette i detalj da vi la til grunn at våre synspunkt var kjent for statsråden fra formøtet med statssekretæren. Dette bekreftet statsråden. Vi la deretter mer fokus på framtid – men med små praktiske eksempler fra hverdagen vår som eiere av fredede bygninger. (Dette er ting dere har kommet med informasjon om).

Statsråden tok også opp med oss hvilken status vi mente en eiermelding eventuelt skulle få, noe vi repliserte på at dette måtte departementet avgjøre, men vi mente at når den ene parten i kulturminnevernet, eierne, (det er staten som er den andre) la inn en melding, ville den ha tilstrekkelig status i seg sjøl. Selv drøftet de om den burde omtales i statsbudsjettet for å få formell status.

Statsråden ville ikke gi oss en direkte lovnad over bordet, da hun lagde et poeng at det var to parter i kulturminnevernet og at hun også måtte sette seg sammen med sitt embetsverk og gå igjennom vårt forslag. På spørsmål om tidspunkt uttalte hun at "det gjør vi nå …" og når vi gikk - tok de med vårt skriftlige innspill (det vedlagte notatet) og gikk rett i møte om dette.

Vi gjorde spesielt oppmerksom på at hvis statsråden trengte lang tid å områ seg på måtte Riksantikvaren gi eierne i Oppland en ytterligere fristutsettelse i forhold til fristen den10. februar. Inntrykket var at Statsråden ville handle raskt og gi oss en rask tilbakemelding og i hvert fall sørge for en frist-utsettelse hvis det ble behov for dette. Trolig får vi en eller annen form for tilbakemelding i løpet av få dager. Vi får krysse fingre. Det ville vært bra om vi slapp å gå til full konfrontasjon for å rette opp i alle de grove feilene som fredningsgjennomgangen er preget av.

Notatet om en mulig eiermelding finner du her
Det er basert på tanker, erfaringer innspill og situasjonsbeskrivelser sfra mange av Fredets medlemmer.

RSS feed Tips en venn Skriv ut